Hotline Mr Trưởng: 0908 11 22 50 | Mr Thanh: 0908 280 555

Trưởng Thanh container tổ chức Tất Niên và chúc xuân Mậu Tuất 2018

Trưởng Thanh container tổ chức Tất Niên và chúc xuân Mậu Tuất 2018

Ngày 10/2/2018 tại CN Bình Dương. Cty Trưởng Thanh container đã tổ chức Tất Niên và chúc xuân Mậu Tuất 2018.
Với kết quả kinh doanh thành công trong năm 2017, toàn thể Ban GD và CBCNV đã có 01 đêm chung vui. Chia sẻ và đoàn kết.
Qua đó tâp thể TTC quyết tâm gắn bó phấn đấu cho mục tiêu AOP 2018 thắng lợi.