DỊCH VỤ CHO THUÊ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mr.Thanh & Mr.Trưởng

truonglq@truongthanhcontainer.com.vn - thanhhn@truongthanhcontainer.com.vn

(0650) 3786561 hoặc (0650) 3786559

Mr.Trưởng: 090 811 22 50 / Mr.Thanh: 090 82 80 555