SOMI-ROMOOC

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Ms.Trinh

vytrinh@truongthanhcontainer.com.vn

0933.099.002 - 0937.011.102

Mr.Trưởng: 090 811 22 50 / Mr.Thanh: 090 82 80 555