THÙNG XE LẠNH

THÔNG TIN LIÊN HỆ

MS.Trinh

vytrinh@truongthanhcontainer.com.vn

0933.099.002 - 0937.011.102 / ĐT: (0650) 3786561

Mr.Trưởng : (090) 811 22 50 / Mr.Thanh : (090) 82 80 555