CONTAINER LẠNH 45 FEET

lanh 45ft

Container lạnh 45 feet

container-lanh-45feet

 

container-lanh-45ft

 

container-lanh-45ft

 

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐẶT HÀNG

Phòng Kinh doanh rơ-mooc TRƯƠNG THANH  (0650) 3786561

Mr. Thanh: (090) 82 80 555    /         Mr. Trưởng : (090) 811 22 50