Hotline Mr Trưởng: 0908 11 22 50 | Mr Thanh: 0908 280 555
Dịch vụ sửa chữa container các loại - Trưởng Thanh Dịch vụ sửa chữa container các loại - Trưởng Thanh

Không tránh khỏi những hư hỏng trong quá trình sử dụng container, Trưởng Thanh cung cấp dịch vụ sửa chữa container các loại bao gồm: sơn sửa mới, thay sàn, nội thất bên trong, thay đà gầm...