Hotline Mr Trưởng: 0908 11 22 50 | Mr Thanh: 0908 280 555

Quy định hình thức thanh toán

QUY ĐỊNH HÌNH THỨC THANH TOÁN

1.1 Quy định chung:

Chào mừng quý khách đến với Trưởng Thanh Container ( TTC)

Khi quý khách truy cập vào trang web của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Quy định và Điều kiện sử dụng, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Quy định và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.

Quý khách vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

1.2 Hình thức thanh toán:

Mọi khách hàng tham giao giao dịch tại Trưởng Thanh Container đều được hỗ trợ các hành thức thanh toán tiện lợi và an toàn.

- Chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng.

- Đến xem và đặt hàng sử dụng dịch vụ trực tiếp văn phòng hoặc các chi nhánh của Trưởng Thanh Container.

- Chỉ thanh toán một phần cọc theo quy đinh và thanh toán toàn bộ giá trị khi chúng tôi giao hàng, hoặc thanh toán theo đặc thù của gói dịch vụ, chi tiết như sau:

Dịch vụ cho thuê: Thanh toán vào đầu mỗi tháng

Dịch vụ sửa chữa: Thanh toán sau khi hoàn tất dịch vụ

Dịch vụ vận tải: Thanh toán linh động, phụ thuộc vào giá trị hợp đồng.

Mọi khoản thanh toán được lập thành đơn hàng/ hợp đồng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đối tác Vsep Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác